Segling är häftigt!

Få regioner i världen har en så unika förutsättningar för vattenliv och segling som Västkusten. Från Halmstad i söder till norska gränsen i norr finns i dag över 75 segelklubbar med runt 20 000 medlemmar. Tillsammans arrangerar dessa klubbar över hundra segeltävlingar, från Påsklovsracet i april till Luciaseglingen i början av december.

Västkusten har också fostrat många stora seglare. I stora segeltävlingar som OS, VM och EM och i tävlingar som Volvo Ocean Race och Americas Cup ser vi ofta seglare som har formats i västra Sverige.

LÖRDAG 2 FEBRUARI

I lördagens scenprogram kommer vi få träffa nu aktiva seglare, sådana som varit aktivare och sådana som nu både är aktiva och som jobbar för att få fler att upptäcka seglingen. Och, vi kommer också få tips hur var och en av oss kan få vara med och tävlingssegla i allt från 23 meter långa båtar till segelbåtar som bara är 5 meter. Lördagens scenprogram gör vi ihop med Search Magazine, Blur, Båtagent, Svenska Seglarförbundet, Svenska Havskappseglingsförbundet, Meetingspot m fl.

SÖNDAG 3 FEBRUARI

På söndagen bjuder Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets in till sju inspirationsföreläsningar. Svenska Kryssarklubben är en ideell förening med ca 43 000 individuellt anslutna medlemmar. Kryssarklubben är för alla som älskar båt, hav och skärgård för segel eller motor. Syftet med föreningen är att stärka lusten för turist- och långfärder till sjöss. I modernt språkbruk så vill vi inspirera till ett aktivt båtliv, ökad gemenskap och dela erfarenheter för ett säkrare båtliv.

Kryssarklubben har lokala organisationer som kallas kretsar. I Göteborg finns Västkustkretsen som sedan länge är en samarbetspart till Båtmässan. Kretsen arrangerar över 300 aktiviteter som utbildningar, eskadrar, föreläsningar, 24 timmars seglingar m.m. per år. Denna dag flyttar de in på Båtmässans scen och arrangerar åtta seminarier som alla syftar till att inspirera till ett härligt båtliv.

Klicka här för att se alla programpunkter som är kopplade till segling

Tillbaka till scenprogram