Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget.

Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering både i det fysiska och digitala formatet av Båtmässan inför 2024. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

För mer information, kontakta:
Jacob Ryder
Affärsansvarig
jacob.ryder@svenskamassan.se
031-708 80 29

Eva Enoch
Säljare
eva.enoch@svenskamassan.se
031-708 85 05