Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering under Båtmässan. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

För mer information, kontakta:
Jacob Ryder
Affärsansvarig
jacob.ryder@svenskamassan.se
031-708 80 29

Eva Enoch
Säljare
eva.enoch@svenskamassan.se
031-708 85 05