Q&A - Båtmässan 2021

Båtmässan 2021 närmar sig med stormsteg. Arbetet löper på enligt plan både när det gäller utställning, innehåll och olika typer av aktiviteter.

Samtidigt förstår vi att många utställare funderar över händelseutvecklingen med koppling till pandemin, och vilka krav som kan komma att ställas på mässan. Eller om Båtmässan i värsta fall kan komma att ställas in. Många svar kan vi inte ge idag, helt enkelt eftersom vi inte vet vilka regler som kommer att gälla vid tidpunkten för återöppnandet eller när den förordning som begränsar allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (SFS2020:162) kommer att upphävas.

Nedan har vi sammanställt de vanligaste frågorna vi får från utställare just nu och hur vi tänker kring dessa. Tveka inte att höra av dig till någon av oss i teamet om du vill veta mer.

Vänliga hälsningar,
Teamet bakom Båtmässan


Kan Båtmässan komma att ställas in?
I det fall nuvarande restriktioner inte har upphävts eller att andra restriktioner skulle tillkomma från myndighetshåll, vilka skulle försvåra ett bra genomförande av mässan, kan en sådan situation inte uteslutas. Vi förväntar oss lättnader framöver och följer givetvis utvecklingen noga.

Den svenska mässbranschen har en pågående och konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten och Regeringen gällande möjligheter att kunna öppna upp under säkra former utan ökad risk för smittspridning. Parallellt pågår löpande kontakt med utställare och partners i syfte att fånga upp såväl oro som önskemål för framtiden.

Vi återkommer med besked i slutet av november när vi tagit beslut om hur Båtmässan kommer att genomföras.

Vad händer med min bokning om mässan trots allt ställs in?
Som grundprincip gäller att om mässan inte genomförs i februari 2021 utan flyttas till senare tillfälle/nästkommande år har utställare möjlighet att få full återbetalning, med avdrag för de havda kostnader vi som leverantör har haft. På de industrimässor som hittills har flyttat har över 80 % av utställarna valt att flytta med till ett nytt datum. De som av olika skäl inte har kunnat göra detta, har fått full återbetalning med avdrag för grundavgiften.

Vilka digitala lösningar kan ni erbjuda?
Svenska Mässan Gothia Towers är den mäss- och mötesarrangör i Sverige som har gjort störst omställning till digitala upplevelser under pandemin. Förutom egna studiomiljöer som används frekvent av externa kunder har vi producerat digitala event när de fysiska har fått ställas in eller flyttas fram. I augusti genomfördes Vitalis, Nordens största e-hälsomöte, som ett hybridmöte med 50 personer på plats och 1800 delegater digitalt. I september arrangerades den digitala Bokmässan Play. De digitala lösningarna skräddarsys från fall till fall och vår erfarenhet har på kort tid blivit mycket god! Detta kan innebära nya chanser för utställare att delta, exempelvis som sponsor, programvärd eller annat i syfte att föra en dialog med mässans målgrupper via digitala kanaler. Vi fortsätter att utveckla dessa nya möjligheter i ett högt tempo och informerar våra kunder löpande.

Hur kan vi känna oss trygga som utställare på Svenska Mässan och Gothia Towers?
Den svenska mässbranschen har en pågående och konstruktiv dialog med Folkhälsomyndigheten och Regeringen om möjligheter att öppna upp under säkra former utan ökad risk för smittspridning, även under coronapandemin. Våra lokaler är stora och genom förregistrering och andra åtgärder kan vi säkerställa såväl distansering som desinficering för att skapa så trygga miljöer som möjligt.

Vi vet ännu inte vilka eventuella krav som följer med att restriktionerna hävs och arbetar därför i mellantiden fokuserat med riskanalyser och programmet “Safe to visit – Safe to exhibit”. Under hela pandemin har vårt hotell, Gothia Towers, samt restauranger fått hålla öppet. Vi har mot bakgrund av sommarens stora gästflöden infört tydliga rutiner för ökad säkerhet och tränat på dessa, vilket har fungerat alldeles utmärkt för våra gäster. Vår beredskap är med andra ord mycket god även när vi får öppna mässverksamheten igen. Vi återkommer kring specifika åtgärder för Båtmässan längre fram och när vi vet vilka eventuella nya regelverk som införs av myndigheterna.

Kommer det att införas begränsningar för utställare, t ex gällande antalet besökare som får vistas i montern samtidigt?
Med start från september ser vi mässor öppna upp på bred front både i Europa och Norden. I vissa fall har det ställts krav på ett visst antal kvadratmeter per person, vilket innebär att utställare behöver dra ner på monterpersonal för att ha möjlighet att kunna ta emot ett förväntat antal besökare. Huruvida liknande regler kommer att införas i Sverige är för tidigt att säga och något som kommer att beslutas av våra myndigheter. Vi följer utvecklingen noga och återkommer så snart vi vet mer.


Vi återkommer med besked i slutet av november när vi tagit beslut om hur Båtmässan kommer att genomföras. I dagsläget vet vi inte vilka restriktioner som gäller i början på nästa år, men vi arbetar för att Båtmässan 2021 kommer att bli av som planerat. Vi på Svenska Mässan Gothia Towers anpassar självklart vår anläggning och rutiner efter omständigheterna. Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar gällande Båtmässan 2021.

Vänligen,
Teamet bakom Båtmässan