Den glömda flottan - marinarkeologi kring den svenska örlogsflottan 1500 – 1850

  • söndag / 11 februari / 2024
  • 11:45-12:30

Ingen annanstans i världen finns så många välbevarade trävrak som på Östersjöns botten. Många av dem är flottans fartyg. De har gått under i uppmärksammade sjöslag, men ligger också glömda i kajer, brofundament eller spärranläggningar.

Genom marinarkeologiska undersökningar och arkivstudier har de senaste åren ett tjugotal skepp identifierats och deras levnadsöden lyfts till ytan. Metodiken för att identifiera örlogsfartyg har utvecklats, liksom att vi fått ny kunskap om hur det gick till när man sänkte skeppen.

På föredraget får vi höra mer om bland andra Gustav Vasas ”Kravel”, tredäckaren Enigheten och af Chapmans skärgårdsfregatt Disa.

 

Med reservation för ändringar.

Jim Hansson VRAK - Museum Of Wrecks
Patrik Höglund VRAK - Museum Of Wrecks
Tema
Båtliv
Dykning
Familjeaktivitet
Klassiska båtar
Miljö
Plats
Dykscenen
Programtyp
Scenprogram
Språk
Svenska