Sven Yrvind

fredag
En resa på Västkusten i Evert Taubes kölvatten
Resan fortsätter ut genom Göteborgs hamn och vi träffar Sven Yrvind