Promotionpaket Entré 5

30 000 SEK

Deltagaravgift + Besöksguiden + Möjlighet 10 evenemang i kalendern totalt (max 4 på en dag) + Skärm (sida) entré 5 och 8 + båt utsida entré 5.