Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Båtmässan

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan. 

För mer information, kontakta:
Jacob Ryder
Affärsansvarig
jacob.ryder@svenskamassan.se
031-708 80 29

Eva Enoch
Säljare
eva.enoch@svenskamassan.se
031-708 85 05