Sweboat – Stolt medarrangör till Västkustens båtvecka

Vi värnar och främjar båtlivet.

Sweboat är båtbranschens intresseorganisation. Verksamhetens målsättning är att skapa gynnsamma förhållanden för branschen, vara branschens talesman och remissinstans, skapa förståelse för branschens vikt och roll i samhället och inte minst att medverka till en positiv inställning till båtlivet.

I Sweboat har ca 400 medlemsföretag uppdelat på två segment.

B2B – Handel mellan företag
B2C – Handel mellan företag och konsument

För medlemskap i Sweboat krävs en fast och väletablerad organisation med verksamhet inom tillverkning, försäljning eller service av branschens produkter.

För mer information: https://www.sweboat.se/

sweboat