Viktig information till utställare

Coronaviruset har fått konsekvenser i en utsträckning som få kunnat föreställa sig. Utifrån rådande omständigheter samt Folkhälsomyndighetens riktlinjer ser vi tyvärr inte att det är möjligt att genomföra evenemanget 2021. Båtmässan arrangeras istället den 4-13 februari 2022. Hälsa och säkerhet för våra utställare, besökare och medarbetare går före allt annat.


Har du bokat monter på Båtmässan 2021 och inte fått mail från oss?
Kontakta jan.tjorngren@svenskamassan.se eller jacob.ryder@svenskamassan.se