Martin Bagge

Sångare, musiker, kompositör och arrangör
fredag
En resa på Västkusten i Evert Taubes kölvatten
En resa på Västkusten i Evert Taubes kölvatten börjar.
Resan fortsätter ut genom Göteborgs hamn och vi träffar Sven Yrvind
Nu styr vi norrut, till Everts älskade Bohuslän
Vi styr norrut och söderut. Från Kungsviken via Smögen till Ängön och Flatön.