Christer Eriksson

Ordförande, Svenska Båtunionen
lördag
Årets Båtklubb 2019!