Anne Netterlid

VD, Vänersborgs Gästhamn och Marina
onsdag
Småbåtshamnen - i dag och framtiden